This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá Cẩm Thạch 11 hạt lớn FS984

963,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi vòng ngọc Myanmar, hạt lựu (tại Việt Nam). + Kích thước

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá Cẩm Thạch tròn FS5114

530,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài

Vòng hạt đeo tay hoa mẫu đơn phong thủy đá Cẩm Thạch lớn FS5116

1,180,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi mẫu đơn Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài

Vòng hạt đeo tay hoa sen phong thủy đá Cẩm Thạch lớn FS5119

390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hoa sen Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá Cẩm Thạch xanh đậm FS5112

2,380,000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi ngọc Phỉ Thúy xanh đậm, vân xanh lý (Myanmar, Miến Điện). +

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá Cẩm Thạch tròn FS5113

660,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài

Vòng hạt đeo tay phong thủy tiền Cẩm Thạch FS5121

390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt và tiền phỉ thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Vòng hạt đeo tay tỳ hưu phong thủy và đồng tiền đá Cẩm Thạch FS5120

490,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt ngọc Phỉ Thúy treo 1 tỳ hưu và 1 chiếc

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá Cẩm Thạch xanh đậm FS5140

9,830,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi ngọc Phỉ Thúy xanh đậm, vân xanh lý (Myanmar, Miến Điện).

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá Cẩm Thạch Myanmar hạt dẹp FS994

789,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi ngọc Phỉ Thúy hạt dẹp trắng vân xanh lý, hạt tròn

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá Cẩm Thạch xanh nhỏ FS5115

390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài


Vòng Hạt – Vòng Chuỗi – Vòng Đeo Tay – Vòng Tay – Vòng Cẩm Thạch