Vòng Tay Cẩm Thạch

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá Cẩm Thạch xanh đậm FS5140

9,830,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi ngọc Phỉ Thúy xanh đậm, vân xanh lý (Myanmar, Miến Điện).

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá cẩm thạch trơn FS5124-650

754,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt ngọc Phỉ Thúy xanh nhạt (Myanmar, Miến Điện) + Kích

Vòng hạt đeo tay Long Châu phong thủy đá Cẩm Thạch FS5118

980,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt ngọc Phỉ Thúy, hạt tròn điêu khắc (Myanmar, Miến Điện)

Vòng hạt đeo tay Tỳ hưu phong thủy đá Cẩm Thạch FS1137

1,532,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước