Vòng Tay Đá Quý

Vòng hạt đeo tay phong thủy Ngọc Lam FS880-6682

6,682,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay Lam Bảo (Ngọc Lam) + Kích thước (dài x

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá Ruby đỏ FS879-23942

23,942,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). +

Vòng hạt đeo tay phong thủy ngọc hồng lục bảo FS1108-1872

2,172,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby). + Kích thước:

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá thiên hà FS5111-6053

6,053,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá thiên hà (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính