This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá thạch anh tím FS5103-1123

1,123,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím Nam Phi. + Kích thước : bi nhỏ

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá thạch anh tóc đen FS5108-1413

1,413,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích

Vòng hạt đeo tay phong thủy ngọc hồng lục bảo FS911-3432

3,432,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby), nhiều màu sắc.

Vòng hạt đeo tay phong thủy ngọc hồng lục bảo FS911-7205

7,205,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby), nhiều màu sắc.

Vòng hạt đeo tay phong thủy ngọc hồng lục bảo FS911-3492

3,492,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby), nhiều màu sắc.

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá hột lựu đỏ FS1107-967

967,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 24

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá hột lựu đỏ FS1107-1255

1,255,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 22

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá hột lựu đỏ FS1107-1265

1,265,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 21

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá hột lựu đỏ FS886-2651

2,651,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ. + Kích thước :20 hạt.

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá Ruby đỏ FS879-14465

14,465,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). +

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá Ruby đỏ FS879-19653

19,653,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). +


Vòng Hạt – Vòng Chuỗi – Vòng Đeo Tay – Vòng Tay – Vòng Cẩm Thạch