chuỗi đá hạt lựu đỏ

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá hột lựu đỏ FS1107-1265

1,265,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 21

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá hột lựu đỏ FS1107-1255

1,255,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 22

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá hột lựu đỏ FS1107-967

967,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 24

Vòng hạt đeo tay phong thủy đá hột lựu đỏ FS886-2651

2,651,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ. + Kích thước :20 hạt.

Vòng Hạt đeo cổ phong thủy đá hột lựu đỏ FS884-2586

2,586,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo cổ đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 75hạt.