chuỗi tỳ hưu ngọc myanma

Vòng hạt đeo tay Tỳ hưu phong thủy đá Cẩm Thạch FS1137

1,532,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước