tràng hạt đeo cổ

Vòng Hạt đeo cổ phong thủy ngọc Phỉ Thúy nhạt FS5123

1,990,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tràng hạt (vòng cổ) ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích