vòng đeo tay ngọc phỉ thúy

Vòng đeo tay dây rút nâu phong thủy hồ lô 4 hạt lớn FS973

418,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: dây rút hồ lô 4 hạt lớn ngọc Myanmar (Miến Điện-Hồng Kông)

Vòng đeo tay dây rút phong thủy hoa mẫu đơn FS979

557,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút hoa mẫu đơn đá ngọc Myanmar ( Miến

Vòng đeo tay dây rút phong thủy hạt ngọc Myanmar FS977

418,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: dây rút 1 hạt lớn ngọc Myanmar (Miến Điện-Hồng Kông) + Kích

Vòng đeo tay dây rút nâu phong thủy may mắn FS978

371,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay Dây rút biểu tượng may mắn – ngọc Myanmar (tại

Vòng đeo tay dây rút xanh phong thủy may mắn FS978

371,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay Dây rút biểu tượng may mắn – ngọc Myanmar (tại